Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

Dnevni centarU okviru Gradskog centra za socijalni rad Jagodina se nalaze radne jednice:

Dnevni centar “Sveti Trifun” koji u svom sastavu ima:
Dnevni boravak za decu sa autizmom,
Dnevni boravak za decu sa dečijom i cerebralnom paralizom,
Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju u kojima je pretežno zastupljena usluga dnevnog boravka za decu sa invaliditetom.

Dnevni boravak dece sa autizmom

Dnevni boravak za decu sa autizmom je osnovan i finansiran od strane opštine Jagodina i počeo je sa radom 1997. godine pri Školi za decu oštećenog sluha i govora ''11. Maj''. Od 2004. godine dnevni boravak funkcioniše kao radna jedinica Centra za socijalni rad opštine Jagodina.

U boravku je, planom i programom rada, obuhvaćeno trinaest korisnika. Sa decom sa autizmom radi tri defektologa, medicinski tehničar i servirka. Redovni program rada se sprovodi svakodnevno i on se sastoji iz: socijalizacije, identifikacije, likovnog, muzičkog i fizičkog vaspitanja. Planom su predviđene redovne šetnje i kratki izleti u okolini Jagodine.

Za stariju grupu korisnika predviđene su kreativne radionice kao što su: likovna, muzička, dramksa, kulinarska, svetna, grnčarska, krojačka, ritmička itd.

O svim aktivnostima Dnevnog boravka, pomoć lokalnih medija, šira socijalna sredina je redovno informisana. U saradnji sa lokalnim Udruženjima za pomoć osobama sa autizmom pomoravskog okruga, organizuju se redovni seminari i tribine pomoću kojih se lokalna društvena zajednica upoznaje sa autizmom i problemima vezanim za autizam.