Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

KontaktGradski Centar za socijalni rad Jagodina
Ružice Milanović 1
35000 Jagodina

tel/fax 035/8221-730
tel 035/240-030 ; 8222-456
e-mail: jagodina.csr@minrzs.gov.rs

OJ Dnevni boravak dece sa autizmom
Braće Dirak 45
35000 Jagodina

Tel: 035/224-675
e-mail: autizamjagodina@yahoo.com

Telefoni SOS službe sigurne kuće :
035/240-030 , 064/92-72-037