Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

Porodično savetovalištePorodično savetovalište

Porodično savetovalište kao radna jedinica GCSR Jagodina funkcioniše od juna 2011. godine i njegova osnovna delatnost je psihioterapijski rad sa klijentima. Rad je primarno baziran na sistemskoj porodičnoj terapiji sa porodicama, parovima i individuama. Obzirom na raznovrsnost problematike psihoterapijski rad se sprovodi u različitim formama : rad sa parovima, porodicama, pojedincima, kao i grupna terapija.


U savetovalištu rade tri porodična terapeuta sa višegodišnjim edukacijama iz sistemske porodične tarpije:
1.Biserka Jakovljević, dipl. pedagog
2.Tanja Stamenković, dipl. psiholog
3.Saša Jovanović, dipl. socijalni radnik

Porodičnom savetovalištu se mogu obratiti klijenti koji imaju:

- probleme u partnerskom odnosu : različite bračne krize, probleme u partnerskoj komunikaciji ...
- porodice pred odlukom o razvodu radi preispitivanja odluke, podrške u prihvatanju odluke, pripremi za razdvajanje i sl.
- porodice u postrazvodnom periodu : problemi u viđanju deteta sa roditeljem, prihvatanje samostalnosti, poboljšanje komunikacije nakon razvoda i sl.
- probleme u roditeljskoj relaciji: neusaglašeni vaspitni stavovi roditelja i sl.
- Problemi u ponašanju dece i mladih : poremećaji u ponašanju dece, adolescencija, problemi u školi i sl.
- Nasilje u porodici
- Porodična medijacija

Usluge savetovališta su besplatne. Radno vreme savetovališta je radnim danima od 15 do 20 časova. Rad sa klijentima se zakazuje putem telefona 062 789 039 ili lično u GCSR Jagodina.

Tajnost podataka do kojih se dolazi u toku terapijskog rada je zagarantovana.

Savetovalište

PORODIČNA MEDIJACIJA

Porodična medijacija ja način rešavanja partnerskih i porodičnih konflikata i sporova kroz pregovaranje uz pomoć treće neutralne i nepristrasne strane – medijatora.
Porodični medijator je specijalizovani strčnjak obučen u veštinama medijacije/posredovanja.

Ciljevi porodične medijacije su:
Uspostavljanje narušene komunikacije
Dolazak do zajednički prihvatljivog rešenja
Uspostavjanje budućih kvalitetnih odnosa između članova porodice.

Prednosti porodične medijacije su:
Smanjuje napetost, ljutnju i nerazumevanje
Otvara mogućnost razgovora i saradnje
Odluke donose sami članovi porodice
Usmerava na buduće odnose, ne na prošlost
Štedi vaše vreme i novac

Medijacija ima svoje prednosti u odnosu na sudske postupke a to su:
Efikasnost
Manji troškovi
Jednostavnost
Mogućnost izbora rešenja
Postupak medijacije je dobrovoljan, neformalan, poverljiv, hitan, u obostranom interesu i dinamičan.

Porodična medijacija se primenjuje u sukobima između:
Partnera u razvodu
Roditelja u sporu
Roditelja i dece
Srodnika i članova šire porodice
Tokom medijacije supružnici mogu postići :
Sporazum o deobi zajedničke imovine
Sporazum o vršenju roditeljskog prava
Sporazum o izdržavanju

Na medijaciju može te doći :
Na vašu ličnu inicijativu
Po peporuci sudije u vašem sporu
Po preporuci Centra za socijalni rad

Spisak porodičnih medijatora GCSR Jagodina koji su prošli specijalizovanu obuku :
1. Biserka Jakovljević, dipl.pedagog
2. Saša Jovanović, dipl.socijalni radnik
3. Tanja Stamenković, dipl. psiholog
4. Nenad Ilić, dip. psiholog
5. Marija Miletić, dipl. psiholog

 In case you're interested in knowing more info on slot games terpercaya, stop by akuhoki Benefit from fantastic savings on Riches , just by taking a look at illuminatiofficialhub