Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

Sigurna kućaTokom 2008. godina planira se uspostavljanje organizacije ove usluge. Zapošljavanje jednog lica u svojstvu koordinatora koje bi imalo zadatak da evidentira žrtve nasilja u porodici i koje bi organizovalo život žrtvi u objektu koje je predviđeno za smeštaj.


Telefoni SOS službe sigurne kuće : 035/240-030 , 064 92 72 037