Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

VestiOKRUGLI STO: AUTIZAM I PROBLEMI VEZANI ZA AUTIZAM

              Dana 04. 11. 2019. Godine, sa početkom u 09 časova, u prostorijama Gradskog centra za socijalni rad Jagodina,  održaće se okrugli sto  na temu  “Autizam i problemi vezani za autizam”.            Tema o autizmu će biti izlagana u tri dela: -          O

Strateški plan razvoja socijalne zaštite u gradu Jagodina 2014 - 2019

Postavljen je Strateški plan razvoja socijalne zaštite u gradu Jagodina 2014 - 2019 na stranici DOKUMENTA